Medlemsskap


Välkommen till

Smålandsstamningsförening


Medlemsskap

Välkommen till oss

Många kan tycka att det är konstigt att gå med i en "stamningsförening" – man har ju nog med sitt eget talfel. Men stamningsföreningarna är inte till för att "träffas och stamma" utan för att "träffas och tala". Det ger tillfälle att träffa andra med samma erfarenhet, det betyder ofta mer än vad man först tror. Medlemskapet och ekonomiskt stöd är också ett tillfälle att stödja vår verksamhet.


För att bli medlem kostar det

200 kr enskild medlem

300 kr familj (ange antal familjemedlemmar)


Som medlem får du får vara med på våra aktiviteter samt delta och kan få bidrag till Stamningsförbundets aktiviteter. 


Sätt in på bankgiro nr: 5662-8563 och uppge ditt namn.


Anhöriga, vänner och andra intresserade i stamning är naturligtvis också välkomna att bli medlem!


Även frivilliga bidrag för att stödja vår verksamhet är naturligtvis alltid välkomna!